Գործնական քերականություն

Դո՛ւրս գրել անձնական դերանունները և որոշե՛լ դրանց
դեմքը, թիվը, հոլովը։

Ես եմ, դու ես, ես ու դու
Գիշերում այս դյութական,
Մենք մենակ ենք – ես ու դու.
Ես էլ դու եմ. ես չըկամ…
Կապույտ երկնքի ոսկեղե՛ն աստղեր,
Ձեր հեռվից դուք միշտ տեսնում եք նրան.
Ասացե՛ք, արդյոք նա էլ թախծո՞ւմ էր,
Արդյոք տրտո՞ւմ էր նա էլ ինձ նըման։
Խորհրդագետնե՛ր, դուք տեսնում եք միշտ.
Արդյոք մենա՞կ էր նա էլ ինձ նըման,
Թե՛ ընկեր գտած ժպտում էր անվիշտ
Եվ փայփայում էր և սիրում նրան։
Խորհրդագետնե՛ր, դուք ժպտում եք լուռ,
Դուք լուռ ժպտում եք իմ ցավի վրա.
Նա, քեզ մոռացած, վաղուց ամենուր
Ծաղրում է քո խենթ խոսքերը հիմա…

ես — առաջին դեմք, եզակի թիվ, ուղղ.

դու — երկրորդ դեմք, եզակի թիվ, ուղղ.

մենք — առաջին դեմք, հոգնակի թիվ, ուղղ.

ձեր — երկրորդ դեմք, եզակի թիվ, սեռ.

դուք — երկրորդ դեմք, հոգնակի թիվ, ուղղ.

նրան — երրորդ դեմք, եզակի թիվ, տր.

նա — երրորդ դեմք, եզակի թիվ, ուղղ.

ինձ — առաջին դեմք, եզակի թիվ, տր.

իմ — առաջին դեմք, եզակի թիվ, սեռ.

քեզ — երկրորդ դեմք, եզակի թիվ, տր.

քո — երկրորդ դեմք, եզակի թիվ, սեռ.

Գործնական քերականություն

Գործնական աշխատանք

1. Դո՛ւրս գրել անկախ դերբայները (նաև հոլովված ձևերը),
որոշե՛լ խոնարհումը (ե, ա) և կազմությունը (պարզ, ածանցավոր):
1. Գիլլիի եղեգնուտներում շրջելիս երեսնական թվականներին ես էլ եմ հանդիպել հավալուսնի բների։ Լողալով շարժվող մի կղզյակի վրա եղեգների և ջրային բույսերի անճոռնի կույտեր կային, որոնց վրա ես տեսա այդ թռչուններին՝ անշարժ նստած, ահագին կտուցները հնարավորին չափ ներս քաշած և ծայրերը հենած բլրակի պռնկին։ Չկարողացա մոտենալ, ուստի և թխսկանները իրենց բները թողնելու փորձ չարին։
2. Հավալուսնը ջրի մեջ սուզվելու սովորություն չունի, ուստի որսին դեպի ափ քշելիս ձկների մի մասը հատակով ետ է փախչում դեպի ջրի խորքը։ Այդ բանը բնազդով «գիտեն» հավալուսնները, ուստի հաճախ իրենց որսորդությանը ընկերացնում են ձկնկուլներին, որոնք, ինչպես հայտնի է, հիանալի սուզվել գիտեն։ Այդ դեպքում ստացվում է խելացի կազմակերպված որս. Հավալուսնները ջրի վերին շերտից քշում են ձկներին դեպի ափ, իսկ ձկնկուլները սուզվում և հատակով են շարժվում դեպի ծանծաղուտը։

շրջելիս — ե դր. խոնարհում, պարզ, ներգ. սեռ,

լողալով- ա դր. խոնարհում, պարզ, չեզոք

շարժվող — ե դր. խոնարհում, պարզ, կրավ. սեռ

նստած — ե դր. խոնարհում, պարզ, չեզոք

քաշած — ե դր. խոնարհում, պարզ, ներգ. սեռ

հենած — ա դր. խոնարհում, պարզ, ներգ. սեռ

մոտենալ — ա դր. խոնարհում, պարզ, չեզոք

թողնելու — ե դր. խոնարհում, սոսկածանց` ն, չեզոք սեռ

սուզվելու — ե դր. խոնարհում, կրավ. ածանց`վ, կրավ. սեռ

քշելիս — ե դր. խոնարհում, պարզ, ներգ. սեռ

սուզվել — ե դր. խոնարհում, կրավ. ածանց` վ, կրավ. սեռ

կազմակերպված — ա դր. խոնարհում, կրավ. ածանց` վ, կրավ. սեռ

սուզվում — ե դր. խոնարհում, կրավ. ածանց` վ, կրավ. սեռ